Brugsvilkår

FØLGENDE BESKRIVER DE VILKÅR, PÅ HVILKE LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC TILBYDER DIG ADGANG TIL VORES SERVICEYDELSER.

Velkommen til brugeraftalen (“Aftalen” eller “Brugeraftalen”) for Lexyl Travel Technologies, LLC. Nærværende Aftale beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for din brug af vores serviceydelser, som er tilgængelige under domænet og underdomæner af HotelPlanner.com. Hvis du ikke accepterer at være bundet af vilkårene og betingelserne for nærværende Aftale, må du ikke benytte eller tilgå vores serviceydelser.

Du skal læse, indvillige i og acceptere alle de vilkår og betingelser, der er indeholdt i nærværende Brugeraftale og Fortrolighedspolitikken, som inkluderer de vilkår og betingelser, der eksplicit er angivet nedenfor, og dem, som er inkorporeret i form af henvisning, før du kan blive medlem af HotelPlanner.com.

Virksomheden må ændre nærværende Aftale på et hvilket som helst tidspunkt ved at anføre de ændrede vilkår på Sitet. Med de undtagelser, der er angivet nedenfor, skal alle ændrede vilkår automatisk træde i kraft 30 dage efter det tidspunkt, hvor de først anføres på Sitet. Nærværende Aftale træder i kraft ved accept deraf i forbindelse med registrering for nye brugere.

1. Medlemskabskvalifikation.

Vores serviceydelser er kun tilgængelige for og må kun benyttes af enkeltpersoner, som kan indgå juridisk bindende kontrakter iht. gældende lovgivning. Uden at begrænse foregående gælder det, at vores serviceydelser ikke er tilgængelige for børn (personer under 21 år) eller for HotelPlanner.com medlemmer, som midlertidigt eller på ubestemt tid er suspenderede. Hvis du er under 21 år, kan du ikke benytte denne serviceydelse. Hvis du ikke opfylder disse krav, bedes du ikke benytte vores Site. Desuden må din HotelPlanner.com konto (inkl. feedback) og Bruger-ID ikke overdrages eller sælges til anden part. Hvis du registrerer dig som en forretningsenhed, (dvs. Rejsebureau, Grossist, Gruppekoordinator, Hotel eller anden Sælger af Rejseserviceydelser.), angiver du, at du har bemyndigelse til juridisk at binde enheden til nærværende Aftale. Forretningsenheder, som gør brug af denne service til at modtage pristilbud uden nogensinde at kontakte en sælger online, vil blive genstand for suspendering eller ophævelse af konto. Hvis du svarer på vegne af et hotel, skal du være medarbejder på fuld tid eller ejer af hotellet og have bemyndiget adgang til hotellets reservationssystem.

2. Gebyrer og Serviceydelser.

Deltagelse i og registrering af grupper eller forlængede ophold på HotelPlanner.com er gratis for enkeltpersoner, rejsearrangører, gruppekoordinatorer og grossister. Hoteller har mulighed for at tilmelde sig vores program foretrukket medlemskab mod et gebyr. Hoteller, som er tilmeldt vores program foretrukket medlemskab, skal kun betale et henvisningsgebyr på 7 % for realiseret forretning, som fås fra den grundlæggende gratis tilbudsgivning. Hotellerne kan vælge at øge henvisningsgebyret til HotelPlanner.com pr. tilbud, de fremsætter på vores platform; men henvisningsgebyrerne skal aldrig være mindre end anført heri. Hotellet er ansvarlig for at spore reservationer for alle grupper og forlængede ophold. Hvis hotellet ikke kan spore realiserede værelser pga. ufuldstændige optegnelser, mistede eller stjålne optegnelser eller en teknisk fejl, skal hotellet betale 10 % i provision på alle de værelser, der er anmodet om iht. kundens onlineanmodning om tilbud. Hotellet er ansvarlig for betaling af vores henvisningsgebyr for realiseret forretning fra vores platform, uanset om reservationen blev booket gennem en tredjepart.

HotelPlanner.com vil betale en fast sats svarende til et henvisningsgebyr på 10 % på indtægter fra hotelværelser til alle Rejsearrangører for gruppereservationer, der er behandlet gennem HotelPlanner.com; det nævnte gebyr skal dog kun betales til Rejsearrangørerne efter modtagelse af vores partnerhotellers betaling af vores henvisningsgebyr. Hotelpartnere, som tilbyder tilbud på gruppereservationer fra Rejsearrangører, skal være ansvarlige for at betale et henvisningsgebyr på 12 % til HotelPlanner.com for realiseret forretning, som fås fra den grundlæggende gratis tilbudsgivning. Betaling af vores henvisningsgebyr til alle Rejsearrangører skal foretages den første i den måned efter modtagelse af vores partnerhotellers betaling af vores henvisningsgebyr. Rejsearrangører skal hjælpe HotelPlanner.com med opkrævning af henvisningsgebyret; men må på intet tidspunkt acceptere betaling af henvisningsgebyret fra hotellet direkte uden forudgående tilsagn fra HotelPlanner.com. Henvisningsgebyret kan variere alt efter reservationen, og HotelPlanner.com har ret til at justere de gebyrer, der betales til alle Rejsearrangører, på baggrund af betalinger modtaget fra vores partnerhoteller. Hvis hotellet ikke betaler henvisningsgebyret, kan HotelPlanner.com ikke blive holdt erstatningsansvarlig for de ubetalte henvisningsgebyrer. Rejsearrangørers reservationer er ikke berettiget til eventuelle andre refusioner eller tilbagebetalinger i form af kampagnetilbud gennem HotelPlanner.com systemet. Henvisningsgebyrer skal forfalde senest 21 dage efter den henviste gruppes afrejsedato. Hvis betaling ikke modtages rettidigt, har HotelPlanner.com ret til at opkræve et gebyr for eventuelle udeståender. Hvis henvisningsgebyrer ikke er betalt senest 60 dage efter afrejsedatoen, vil det udestående beløb blive tilskrevet renter med den maksimale sats, der er tilladt ved lov.

Hvis et af Lexyl Travel Technologies, LLC.’s tilknyttede selskab krediteres reservationen af gruppen eller det forlængede ophold, kan Rejsearrangørens henvisningsgebyr blive reduceret for at kompensere det tilknyttede selskab. Dette tredjepartstransaktionsgebyr vil inkludere indsamling af alle hotelpriser og oplysninger samt vedligeholdelse af database og webside i tillæg til opkrævning af henvisningsgebyr, som udføres af HotelPlanner.com. Hotellet er kun ansvarlig for betaling af henvisningsgebyret som anført ovenfor på indtægter fra faktisk benyttede værelser.

3. HotelPlanner.com er et Mødested.

HotelPlanner.com er ikke en auktionarius. Sitet fungerer som et mødested, hvor Hotellet og/eller Sælgeren af Rejseserviceydelser kan sælge værelser og/eller serviceydelser til en angivet pris. Virksomheden er ikke involveret i den egentlige transaktion mellem købere og sælgere. Som et resultat deraf har Virksomheden ingen kontrol over kvaliteten af, sikkerheden ved eller legaliteten af de genstande, der reklameres for, sandheden eller nøjagtigheden af optegnelserne, sælgers evne til at sælge genstandene, eller købers evne til at betale for dem. Virksomheden kan ikke sikre, at en køber eller sælger rent faktisk vil gennemføre en transaktion. Som onlinemødested gør HotelPlanner.com det muligt for hoteller og/eller rejseserviceudbydere at indgå aftaler om salg af værelser og/eller serviceydelser vha. elektroniske aftaler og/eller elektroniske formularer og elektroniske serviceydelser ydet af HelloSign, Inc. i overensstemmelse med HelloSign, Inc.’s og HotelPlanner.com’s brugsvilkår.HotelPlanner.com har dog ingen kontrol over vilkårene eller indholdet af nogen elektronisk aftale og fremsætter ingen anbringender eller garantier, ej heller tilbyder de juridisk rådgivning om ønskeligheden af indgåelsen af en aftale, ej heller indholdet, formen, lovligheden, gyldigheden, udførelsen eller håndhævelsen af en aftale, der er indgået mellem hotel og/eller rejseserviceudbyder og slutbrugeren. Hotellet og/eller rejseserviceudbyderen og slutbrugeren er ansvarlige for at sikre, at en hvilken som helst aftale, der indgås mellem vedkommende og slutbrugeren, er passende, gyldig, lovlig og med mulighed for håndhævelse deraf, og begge opfordres til at søge vejledning hos en advokat i den pågældende jurisdiktion før indgåelse eller udarbejdelse af en aftale. Hotellet og/eller rejseserviceudbyderen accepterer at skadeløsholde HotelPlanner.com for alle krav, erstatningskrav, skader om omkostninger, inkl. rimelige advokatsalærer, som måtte opstå i forbindelse med en tvist, som måtte opstå pga. brug af en elektronisk aftale, der er indgået vha. HotelPlanner.com’s onlineserviceydelser. Hotellet og/eller rejseserviceudbyderen accepterer desuden at skadeløsholde HotelPlanner.com for eventuelle følgeskader, uanset hvordan disse måtte opstå, som følge af udarbejdelsen, udførelsen eller opfyldelsen eller mangel derpå af en hvilken som helst elektronisk aftale, der er indgået vha. HotelPlanner.com’s serviceydelser.

Verifikation af Identitet. Virksomheden benytter mange teknikker til at verificere nøjagtigheden af de oplysninger, vores brugere angiver, når de registrerer sig på Sitet. Men fordi brugerverifikation på Internettet er vanskeligt, kan HotelPlanner.com og er det ikke muligt for Virksomheden at bekræfte hver enkelt brugers anførte identitet. Vi opfordrer dig til at kommunikere direkte med hotellet eller rejsebureauet vha. de værktøjer, der er tilgængelige på dette site.

Ansvarsfritagelse. Idet Virksomheden er et mødested, fritager du, hvis du har en tvist med en eller flere brugere, HotelPlanner.com (og vores ledende medarbejdere, direktører, befuldmægtigede, datterselskaber, joint ventures og ansatte) for erstatningskrav i forbindelse med skader (egentlige skader og følgeskader) af enhver slags, kendte og ukendte, skader, der er mistanke om, og som der ikke er mistanke om, fremlagte og ikke fremlagte, som måtte opstå pga. eller på nogen måde i tilknytning til sådanne tvister. Hvis du bor i Californien, giver du afkald på at kunne påberåbe dig California Civil Code §1542, som angiver: “En overordnet ansvarsfritagelse omfatter ikke krav, som kreditor ikke ved eller ikke har mistanke om eksisterer i dennes favør på tidspunktet for udfærdigelsen af fritagelsen, og som, havde denne kendte til det, i væsentlig grad ville have haft indvirkning på dennes forlig med debitor”.

Informationsstyring. Virksomheden styrer ikke de oplysninger, som fremsættes af andre brugere, og som gøres tilgængelige gennem vores system. Du vil måske finde andres brugeres oplysninger stødende, skadelige, unøjagtige eller vildledende. Udvis forsigtighed, almindelig sund fornuft og praktisér sikker handel, når du benytter Sitet. Bemærk venligst, at der også er risici ved at handle med mindreårige eller personer, som agerer under falsk foregivende. Der kan desuden også være risici ved international handel og handel med udenlandske statsborgere. Når du benytter dette Site, accepterer du sådanne risici, og HotelPlanner.com er ikke ansvarlig for brugeres handlinger eller undladelser på Sitet.

4. Tilbudsgivning.

Som Hotel eller Sælger af Rejseserviceydelser er du forpligtet til at gennemføre transaktionen med Gruppekoordinatoren, Rejsearrangøren, Grossister og/eller det Reserverende Rejseselskab, som de repræsenterer:

Ved at byde på en gruppereservation indvilliger du i at være bundet af salgsbetingelserne, der er inkluderet i gruppens beskrivelse, så længe disse salgsbetingelser ikke er i strid med nærværende Aftale eller ulovlige. Tilbud kan ikke trækkes tilbage, undtaget i tilfælde af exceptionelle omstændigheder, som f.eks.: når Gruppekoordinatoren, Rejsearrangøren, Grossisten og/eller det Reserverende Rejseselskab i væsentlig grad ændrer gruppens beskrivelse efter afgivelse af dit tilbud; en klar tastefejl er sket; du ikke kan autentificere identiteten på Hotellet, Sælgeren af Rejsen, Rejsearrangøren, Grossisten, Gruppekoordinatoren og/eller det Reserverende Rejseselskab. Hotellet er ansvarlig for at spore reservationer for alle grupper. Hvis hotellet ikke kan spore realiserede værelser pga. ufuldstændige optegnelser, mistede eller stjålne optegnelser eller en teknisk fejl, skal hotellet betale 10 % i provision på alle de værelser, der er anmodet om iht. kundens online anmodning om tilbud.

Udnyttende salgsteknikker er strengt forbudte. Udnyttende salgsteknikker inkluderer, men er ikke begrænset til at tilbyde særlige salgsfremstød, rabatter eller incitamenter til kunder i bestræbelserne på at få dem til at arbejde uden for systemet.

HotelPlanner.com bør altid modtage hotellets laveste gruppepriser. HotelPlanner.com vil periodisk gennemføre revision af gruppehotelpriser på vegne af deres gruppekoordinatorer. Hvis en gruppepris, der er indgået kontrakt om, af en eller anden årsag ikke længere er konkurrencedygtig, skal hotellet justere den pågældende gruppepris, så den kommer på linje med andre reklamefremstød med rabatter eller midlertidige priser mht. gruppens aftalte dage på gruppens aftalte hotel.

Hvis ejerskabet af et hotel ændres, skal der fremlægges bevis på tidligere ejers konkurs for, at nye ejere kan frasige sig betaling af forfalden provision.

5. Registrering.

Registreringsbeskrivelse. Når du slår en gruppereservation op for at modtage tilbud, skal du i juridisk forstand kunne repræsentere det reserverende rejseselskab, du slår op på Sitet. Et IATA-kort er betydelig identifikation af, at du er berettiget til at registrere gruppen, eller en underskrevet aftale fra det reserverende rejseselskab. Du skal beskrive din gruppe og alle salgsvilkårene på grupperegistreringssiden på Sitet. Din registrering må kun inkludere tekstbeskrivelser og andet indhold, der er relevant for gruppens behov.

Bedrageri. Uden at begrænse eventuelle andre retsmidler må HotelPlanner.com suspendere eller ophæve din konto, hvis Virksomheden har mistanke om, at du (via domfældelse, forlig eller efterforskning i forbindelse med forsikring eller betinget kontrakt eller på anden vis) har gjort dig skyldig bedragerisk aktivitet i forbindelse med Sitet.

Manipulation. Hverken Rejsearrangører, Gruppekoordinatorer, Enkeltpersoner, Grossister, Sælgere af Rejseserviceydelser eller Hoteller må manipulere prisen på nogen elementer eller gribe ind i andre brugeres registreringer eller transaktioner.

6. Dine Oplysninger.

Definition. “Dine Oplysninger” er defineret som alle oplysninger, du giver os eller andre brugere i forbindelse med registrering, tilbudsgivning og fremsættelse af anmodninger, i eventuelle offentlige meddelelser eller gennem e-mail. Du er som den eneste ansvarlig for Dine Oplysninger, og vi fungerer som en passiv kanal for din onlinedistribution og -publikation af Dine Oplysninger.

Begrænsede Aktiviteter. Dine Oplysninger (eller eventuelle angivne grupper) og dine aktiviteter på sitet må ikke: (a) være falske, unøjagtige eller vildledende; (b) være svigagtige; (c) krænke en eventuel tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller andre navnebeskyttede rettigheder eller offentliggørelsesrettigheder eller fortrolighedsrettigheder; (d) være i strid med eventuelle love, forordninger eller regulativer (inkl., men ikke begrænset til sådanne, som regulerer eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, uretfærdig konkurrence, diskrimination eller falsk reklame); (e) være nedsættende, ærekrænkende arbejdsmæssigt, ulovligt truende eller ulovlige chikanerende; (f) være obskøn; (g) indeholde eventuelle vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, cancelbots, påskeæg eller andre computerprogrammeringsprocedurer, der har til formål at beskadige, indvirke negativt på, foretage skjult indtrængen i eller tilegne sig et eller flere systemer, data eller personoplysninger; (h) pådrage os et erstatningsansvar eller foranledige, at vi mister (helt eller delvist) serviceydelser fra vores ISP’ere eller andre leverandører; og (i) linker direkte eller indirekte til eller inkluderer beskrivelser af varer eller serviceydelser, som: (j) er forbudte iht. nærværende Aftale; samtidig er sat til salg på en anden webside end HotelPlanner.com, eller som du ikke har ret til at indhente priser på. Licens. Du indvilliger for at gøre det muligt for HotelPlanner.com at anvende de oplysninger, du giver os, så vi ikke krænker eventuelle rettigheder, du måtte have til oplysningerne, ved at give os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, evig, uigenkaldelig underlicensrettighed (på forskellige niveauer) uden licensafgift til at udøve de ophavsretlige, offentliggørelses- og databaserettigheder (men ingen andre rettigheder), du har til Dine Oplysninger, i eventuelle medier, som p.t. er kendte eller ukendte, mht. Dine Oplysninger. HotelPlanner.com vil kun gøre brug af Dine Oplysninger i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik.

7. Adgang og Forstyrrelse.

Sitet indeholder overskrifter med udelukkelse af søgerobotter. Mange af oplysningerne på Sitet opdateres i realtid og er navnebeskyttede oplysninger tilhørende eller licenseret til HotelPlanner.com af vores brugere eller af tredjeparter. Du indvilliger i ikke at benytte robot, spider, scraper eller andre automatiserede midler til at få adgang til Sitet uanset formålet dermed uden vores udtrykkelige tilladelse. Du accepterer desuden, at du ikke må: (i) foretage eventuelle handlinger, som efter vores skøn udsætter, eller som måske kan udsætte vores infrastruktur for en urimelig eller disproportional belastning; (ii) kopiere, gengive, modificere, skabe afledte arbejder ud fra, distribuere eller offentligt fremvise noget som helst indhold (med undtagelse af Dine Oplysninger) fra Sitet uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra HotelPlanner.com eller den pågældende tredjepart, som dette måtte være tilfældet; (iii) forstyrre eller forsøge at forstyrre korrekt drift af Sitet eller eventuelle aktiviteter, som udføres på Sitet eller (iv) omgå vores overskrifter med udelukkelse af søgerobotter eller andre foranstaltninger, vi måtte anvende for at forhindre eller begrænse adgang til Sitet.

8. Krænkelse.

Virksomheden kan uden at begrænse andre retsmidler begrænse din aktivitet, straks fjerne dine tilbud eller angivelser, advare vores brugere om dine handlinger, udstede en advarsel, midlertidige suspendere, uendeligt suspendere eller ophæve dit medlemskab og afvise at yde dig vores service, hvis du: (a) krænker nærværende Aftale; (b) Virksomheden ikke er i stand til at verificere eller autentificere eventuelle oplysninger, du måtte give os eller (c) Virksomheden er af den overbevisning, at dine handlinger kan være årsag til et finansielt tab eller et juridisk erstatningsansvar for dig, vores brugere eller os.

9. Fortrolighed.

Virksomheden vil ikke sælge eller udleje dine personoplysninger til tredjeparter til markedsføringsformål uden dit eksplicitte tilsagn, og Virksomheden vil kun benytte dine oplysninger som beskrevet i Fortrolighedspolitikken. Virksomheden anser beskyttelse af brugeres fortrolighed for et meget vigtigt princip. Virksomheden forstår med al tydelighed, at du og dine oplysninger er et af vores vigtigste aktiver. Virksomheden lagrer og behandler dine oplysninger på computere i USA, og disse er beskyttet af fysiske og teknologiske sikkerhedsforanstaltninger. Virksomheden benytter tredjeparter til at verificere og certificere vores fortrolighedsprincipper. Vores nuværende Fortrolighedspolitik er tilgængelig på siden med vores fortrolighedserklæring. Hvis du har indvendinger mod, at Dine Oplysninger overføres eller anvendes på denne måde, bedes du ikke gøre brug af vores serviceydelser.

10. Fortrolige Oplysninger.

(a) Fortrolige Oplysninger. Kundeoplysninger er strengt fortrolige, og den eneste tilsigtede brug er at skaffe dit hotel gruppereservationer gennem Lexyl. Hvis dit hotel ikke er i stand til at opfylde en kontrakt med en gruppe uanset årsag, er det strengt forbudt for hotellet at dele gruppens fortrolige kontraktoplysninger med andre eller henvise vores kunder til eventuelle andre hoteller eller organisationer. Eventuelle forsøg på at anvende disse fortrolige oplysninger til andet end den tilsigtede anvendelse er strengt forbudt ved lov. Hvis hotellet af en eller anden grund gerne vil henvise kunden til et partner- eller søsterhotel, skal det pågældende hotel være registreret bruger af Lexyl-systemet og afgive et tilbud på kundens online gruppeanmodning. Skulle et hotel henvise en kunde til et hotel, som ikke er registreret bruger af Lexyl-systemet uden forudgående tilsagn, og få en handel ud af det, skal det registrerede hotel betale et henvisningsgebyr på 10 % på den pågældende handel. Hvis det ikke-registrerede hotel af den ene grund eller den anden er ude af stand til at spore faktisk benyttede værelser, skal det registrerede hotel betale et henvisningsgebyr på 10 % på alle de værelser, kunden anmodede om i sin onlineanmodning om tilbud.

(b) Håndtering af Fortrolige Oplysninger. Begge parter indvilliger i følgende: (i) at alle Fortrolige Oplysninger skal forblive ejerens eksklusive ejendom; (ii) at bevare og få sine medarbejdere og befuldmægtigede samt underleverandører til at bevare fortroligheden af den anden parts Fortrolige Oplysninger; (iii) at gøre alt, der med rimelighed er nødvendigt for at sikre, at vedkommendes medarbejdere og befuldmægtigede ikke kopierer, offentliggør, manipulerer, formidler til andre eller på anden vis gør brug af den anden parts Fortrolige Oplysninger og (iv) at returnere eller destruere alle kopier af den anden parts Fortrolige Oplysninger efter anmodning fra denne samt skadesløsholde ejeren fra og mod alle erstatningsansvar og udgifter (inkl. advokatsalærer og omkostninger), som måtte opstå som følge af en misligholdelse af denne bestemmelse.

(c) Undtaget fra Fortrolige Oplysninger. Til trods for førnævnte skal Fortrolige Oplysninger ikke inkludere eventuelle oplysninger i det omfang, at de (i) er eller bliver en del af det offentlige domæne gennem handlinger eller undladelser, som ikke kan henføres til den modtagende part, (ii) formidles til tredjeparter af ejeren uden begrænsninger på sådanne tredjeparter, (iii) er i den modtagende parts besiddelse uden egentlig eller konstruktiv viden om en fortrolighedsforpligtelse med hensyn dertil på eller før tidspunktet for formidlingen iht. nærværende Aftale, (iv) er formidlet til den modtagende part af en tredjepart, som ikke har nogen fortrolighedsforpligtelse med hensyn dertil, (v) udvikles uafhængigt uden adgang eller henvisning til den formidlende parts Fortrolige Oplysninger eller (vi) løses fra fortrolighedsforpligtelsen gennem skriftligt tilsagn fra den formidlende part.

11. Ingen Garanti.

VIRKSOMHEDEN, VORES DATTERSELSKABER, LEDENDE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, ANSATTE OG VORES LEVERANDØRER LEVERER VORES WEBSIDE OG SERVICEYDELSER ”SOM BESET” OG UDEN NOGEN GARANTI OM STAND, UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÅET ELLER LOVMÆSSIG. HOTELPLANNER.COM, VORES DATTERSELSKABER, LEDENDE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, ANSATTE OG VORES LEVERANDØRER FRALÆGGER OS SPECIFIKT EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MHT. EJENDOMSRET, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL OG GARANTI OM, AT VORES PRODUKT IKKE KRÆNKER ANDRES RETTIGHEDER. Nogle delstater tillader ikke ansvarsfraskrivelse mht. underforståede garantier, så førnævnte ansvarsfraskrivelse finder måske ikke anvendelse i dit tilfælde. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan også have andre juridiske rettigheder, som varierer fra delstat til delstat.

12. Grænse for Erstatningsansvar.

VIRKSOMHEDEN, VORES DATTERSELSKABER, LEDENDE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, ANSATTE OG LEVERANDØRER SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR TAB AF FORTJENESTE ELLER EVENTUELLE SÆRLIGE ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SOM MÅTTE OPSTÅ PGA. ELLER I FORBINDELSE MED VORES SITE, VORES SERVICEYDELSER ELLER NÆRVÆRENDE AFTALE (UANSET HVORDAN DE MÅTTE OPSTÅ, INKL. FORSØMMELIGHED).

13. Skadesløsholdelse.

Du indvilliger i at skadesløsholde os og (som det måtte være relevant) vores moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber, ledende medarbejdere, direktører, befuldmægtigede samt ansatte for eventuelle erstatningskrav, inkl. rimelige advokatsalærer, fremsat af en eventuel tredjepart pga. eller som følge af din krænkelse af nærværende Aftale eller de dokumenter, den inkorporerer gennem reference, eller din krænkelse af en eventuel lov eller en tredjeparts rettigheder.

14. Juridisk Efterlevelse.

Du skal efterleve alle gældende indenlandske og internationale love, forordninger og regulativer mht. din brug af vores service og din tilbudsgivning på eller registrering af grupper.

15. Generelt.

Virksomheden garanterer ikke løbende, uforstyrret eller sikker adgang til vores serviceydelser, og drift af Sitet kan blive forstyrret af mange forskellige faktorer, som ligger uden for vores kontrol. Hvis det fastslås, at en bestemmelse i nærværende Aftale er ugyldig eller ikke mulig at håndhæve, skal en sådan bestemmelse slettes, og de resterende bestemmelser skal håndhæves.

Lovvalg.

Nærværende Aftale og de transaktioner, der påtænkes, skal reguleres, fortolkes, håndhæves og opfyldes i overensstemmelse med lovene i delstaten Florida uden hensyntagen til eventuelle modstridende lovprincipper.

Værneting for Retssager.

Undtaget i det omfang, det udtrykkeligt er anført nedenfor i denne Sektion, må enhver retssag, som måtte opstå i forbindelse med eller i relation til nærværende Aftale eller de transaktioner, der påtænkes (”Retssag”), kun anlægges i Palm Beach County, Florida, og begge Parter accepterer sådanne domstoles (og de pågældende appeldomstoles) eksklusive jurisdiktion i sådanne sager og giver afkald på ethvert krav om forum non conveniens i forbindelse hermed og indsigelser mod det fastsatte værneting. Processkrifter i sådanne retssager kan forkyndes for en Part overalt i verden, både inden for og uden for delstaten Florida. Valget af værneting ovenfor skal ikke forhindre håndhævelse af en dom afsagt i det værneting eller ethvert andet hensigtsmæssigt værneting. En Part, som misligholder nærværende aftale, skal betale HotelPlanner.com's advokatsalærer og omkostninger i forbindelse med anlæggelse af sagen.

ERSTATNINGSANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING:

HotelPlanner.com sørger for de serviceydelser, der er beskrevet på dette site, inkl. uden begrænsning indkvartering, som leveres af Hotelejere, som er selvstændige kontrahenter og ikke Virksomhedens befuldmægtigede, medarbejdere, partnere eller joint ventures. Lexyl Travel Technologies, LLC leverer et forhandlingsmødested for sådanne grupperejseserviceydelser for at gøre det nemt og bekvemt for sådanne selskaber, som leverer sådanne serviceydelser. Sådanne kontraktuelle forhandlingsserviceydelser er underlagt de respektive leverandørers vilkår og betingelser (hvoraf nogle af disse kan begrænse eller udelukke leverandørens erstatningsansvar). Lexyl Travel Technologies, LLC skal ikke være ansvarlig for eventuelt tab af eller skade på ejendom eller dødsfald eller personskade som resultat af en eventuel handling eller undladelse fra en leverandør, som leverer et produkt eller en serviceydelse, eller en hvilken som helst anden person eller enhed eller forårsaget af strejke, krig, vind og vejr, force majeure, karantæne, sygdom, regeringsrestriktioner eller regulativer eller en hvilken som helst anden årsag, som måtte ligge uden for HotelPlanner.com's kontrol. Den rejsende giver udtrykkelig afkald på alle rettigheder, som vedkommende måtte have i forhold til HotelPlanner.com i forbindelse med førnævnte. HotelPlanner.com skal under ingen omstændigheder anses for at være fragtmand iht. kontrakt angående sikker transport af den rejsende eller dennes bagage og ejendele. Det forstås og aftales, at HotelPlanner.com på alle tidspunkter skal handle i form af uafhængig kontrahent og ikke som nogen rejsearrangørs, gruppekoordinators eller noget som helst hotels medarbejder, partner, befuldmægtigede, joint venture eller fuldmagtsgiver.

Hverken HotelPlanner.com eller samarbejdende organisationer skal være ansvarlig for eventuelle afbestillinger eller for handlinger begået af eventuelle andre serviceudbydere, omdirigering eller udskiftning af hoteller, eller som er begået af eventuelle andre personer, som leverer serviceydelser og indkvartering til passagerer. De skal heller ikke være erstatningsansvarlige for eventuelt tab af eller skade på bagage eller ejendom eller for skade, sygdom eller dødsfald eller for eventuelle skader eller et hvilket som helst erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med en handling, fejl, undladelse eller forsømmelighed hidrørende fra en person, som ikke er en af HotelPlanner.com’s direkte medarbejdere. Fragtmændene, hotellerne og andre leverandører, som yder serviceydelser, er selvstændige kontrahenter og ikke Lexyl Travel Technologies, LLC’s befuldmægtigede, medarbejdere eller ansatte. Lexyl Travel Technologies, LLC er ikke ansvarlig for tredjeparters eventuelle kriminelle adfærd. Lexyl Travel Technologies, LLC skal under ingen omstændigheder være erstatningsansvarlig over for nogen person eller enhed.

Lexyl Travel Technologies, LLC fremsætter ingen garantier og anbringender af nogen art eller underforstået, som måtte opstå ved lov eller på anden vis, inkl. uden begrænsning en eventuel underforstået garanti om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller en eventuel underforstået garanti, som måtte opstå som følge af opfyldelse, almindelig forretning eller handel.

Skønnet over refusion i kommentarerne til dit tilbud er baseret på det komplette/samlet antal værelser, der er anmodet om, i det specifikke hoteltilbudsbeløb. Refusionen vil kun blive honoreret for de egentlige/anvendte og dokumenterede værelser. Refusionen kan variere baseret på egentligt reserverede hotelovernatninger eller dokumentation i form af kvitteringer eller bekræftede gruppelister. Rejsearrangører er ikke berettiget til refusion.

Der gøres alt for at sikre nøjagtigheden af websiden på tidspunktet for offentliggørelse deraf; men HotelPlanner.com kan ikke holdes til ansvar for udskrivnings- eller typografiske fejl, produktændringer eller ændring af indhold på websider.

FYSISKE HANDICAPS: Hoteller vil måske ikke have de hensigtsmæssige særlige serviceydelser og det hensigtsmæssige udstyr mht. indkvartering af alle enkeltpersoner med handicaps eller særlige behov. Grupper, som har brug for garanti mht. indkvartering af personer med handicaps eller særlige behov, rådes til direkte kommunikation med hotellet.

Websiden, inkl. disse Vilkår og Betingelser, repræsenterer hele aftalen mellem rejsearrangøren, Gruppekoordinatorer, Grossister, det Individuelle Reserverende Rejseselskab, Hotellerne og eventuelle andre Sælgere af Rejseserviceydelser og Lexyl Travel Technologies, LLC.

Alle gruppekontrakter skal indgås med HotelPlanner.com eller klienten direkte. Hvis kontrakten indgås med klienten direkte, skal HotelPlanner.com modtage kopier af al kommunikation i forbindelse med kontrakten.

For automatiske tilbud er grupper med 5 værelser pr. nat eller flere underlagt tilgængelig og kan have særlige afbestillingspolitikker. Priser og tilgængelig kan ændres uden varsel.

En hvilken som helst part, som benytter HotelPlanner.com systemet på en bedragerisk måde, vil blive idømt en bøde på 10.000 USD dollar. Dette bedrageri inkluderer, men er ikke begrænset til falsk anmodning om reservation, teknikker, hvor priser udskiftes med nogle, der er højere, når kunden er lokket med på et tilbud, eller falske brugeroplysninger af enhver slags. Personer, som gør sig skyldig i denne form for bedrageri, vil blive retsforfulgt i det fulde omfang, loven tillader det.

Tilbageførte posteringer på kreditkort

Du, Brugeren, har mulighed for at bestride opkrævninger hos kreditkortselskaberne (“tilbageførte posteringer”). Hvis du har spørgsmål til en opkrævning på dit kontoudtog, opfordrer vi dig til at ringe til Lexyl, så du kan drøfte eventuelle spørgsmål eller bekymringer om en opkrævning, før du kontakter dit kreditkortselskab med henblik på at bestride en sådan opkrævning. Lexyl vil arbejde sammen med dig om at få løst eventuelle problemer. Lexyl forbeholder sig ret til at bestride eventuelle tilbageførsler, som selskabet føler er upassende som beskrevet mere fyldestgørende nedenfor. Lexyl forbeholder sig også ret til at annullere eventuelle rejsereservationer i tilfælde af en tilbageført postering med relation til den pågældende reservation.

Ved at benytte vores serviceydelser til at foretage en reservation hos en Leverandør accepterer og indvilliger du i den pågældende Leverandørs relevante afbestillingspolitik. I alle tilfælde er afbestillingspolitikken for hver enkelt reservation gjort tilgængelig på vores webside. Bemærk venligst, at visse priser eller særtilbud ikke kan afbestilles eller ændres. Lexyl anser følgende tilbageposteringsscenarier for upassende og forbeholder sig ret til at undersøge og modbevise eventuelle sådanne krav om tilbageførsler og til at geninddrive udgifter i forbindelse med sådanne krav om tilbageførsler fra Dig, Brugeren:

  • Tilbageførte posteringer som følge af ikke-annullerbare reservationer i tilfælde af, at Lexyl eller Leverandøren ikke kan arrangere en refundering, uanset om reservationen er anvendt eller ej;
  • Tilbageførte posteringer som følge af opkrævninger, der er autoriseret af familie, venner, kolleger eller andre tredjeparter med direkte adgang til Dig, Brugerens kreditkort;
  • Tilbageførte posteringer som følge af Leverandørens manglende levering af et produkt eller en serviceydelse på en måde, der er i overensstemmelse med Leverandørens produktbeskrivelse;
  • Tilbageførte posteringer som følge af force majeure eller andre omstændigheder, som ligger uden for Hotelplanner.coms eller dennes datterselskabers kontrol.

16. Intet Fuldmagtsforhold.

Du og HotelPlanner.com er uafhængige kontrahenter, og det er ikke hensigten, at nærværende Aftale skal skabe noget fuldmagtsforhold, partnerskab, joint venture forhold som mellem arbejdsgiver/medarbejder eller franchisegiver/franchisetager.

Tvistløsning. Før du tyr til retslige handlinger, opfordrer HotelPlanner.com dig på det kraftigste til først at kontakte os direkte for at søge en løsning, og virksomheden vil også overveje rimelige anmodninger om løsning af tvisten gennem alternative tvistløsningsprocedurer, som f.eks. mægling eller voldgift, som måtte blive valgt af HotelPlanner.com som et alternativ til en retssag. I tilfælde af at der opstår en tvist mellem dig og HotelPlanner.com, og HotelPlanner.com indvilliger i at løse tvisten, ekskl. anmodninger om forbud eller retsmidler inden for sædvaneret, via mægling eller voldgift, kan HotelPlanner.com vælge at løse tvisten gennem bindende voldgift gennemført over telefonen, online og/eller på baggrund af skriftligt materiale, hvor personligt fremmøde ikke er nødvendigt. at give dig et neutralt og omkostningseffektivt middel til hurtig løsning af tvisten. I så tilfælde skal voldgiften og/eller mæglingen administreres af JAMS hjemmehørende på 2500 N. Military Trail Suite 200 Boca Raton, FL 33431 USA i overensstemmelse med deres gældende regler, og voldgiftsmanden og/eller mægleren skal vælges af HotelPlanner.com. Alle parter, som misligholder nærværende aftale, skal være ansvarlige for HotelPlanner.coms advokatsalærer og omkostninger, inkl. eventuelle omkostninger, der er forbundet med voldgiften og/eller mæglingen. En dom mht. kendelsen afgivet af voldgiften eller mægleren må indføres i en hvilken som helst domstol med jurisdiktion på området.

Ansvarsfraskrivelse: Der kan måske forekomme et gebyr for en ekstra person, hvis den reserverede værelsestype ikke kan indkvartere antallet af personer, eller hvis dit rejseselskab kan blive nødt til at afbestille og reservere et større værelse til en anden pris end den tidligere reservation.

* Gratis værelser til gruppekoordinatorer gælder kun på deltagende hoteller, og den påkrævede gruppestørrelse for at være at kvalificeret til dette kan variere fra hotel til hotel.

SKATTEINDDRIVELSESGEBYR

Skattegebyret på Save Rate hoteltransaktioner er en inddrivelse af alle gældende transaktionsskatter (f.eks. skat på salg og benyttelse, belægning, værelser, forbrugsafgifter, moms osv.), som vi indkræver fra vores kunder og betaler vores sælgere (som f.eks. hoteller) i forbindelse med vores kunders køb. Vi er ikke sælgeren, som indkræver og indbetaler sådan skat til de relevante skattemyndigheder. Sælgerne sender os regning på de gældende skatter, og vi indbetaler sådanne beløb direkte til vores sælgere. Vi er ikke medsælger tilknyttet sælgeren sammen med hvem, vi booker eller reserverer vores kunders rejsearrangementer. Skattepligtighed og den relevante skattesats varierer meget fra sted til sted. Det faktiske beløb, som betales til en sælger, kan adskille sig fra skatteinddrivelsesgebyret alt efter de satser, den skattepligtighed eller andre faktorer, som spiller ind på tidspunktet for vores kunders egentlig brug af en given rejseserviceydelse. Vi pådrager os ikke udgifter til salgsskat fra sælgere beliggende i Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire og Oregon, da disse delstater ikke opkræver salgsskat. Visse jurisdiktioner udskriver en hotelbelægningsskat eller anden type af transaktionsskat på leje af et hotelværelse, en bil osv. Den type skat, der opkræves af en sælger, vil variere alt efter service og beliggenhed. Vi gør brug af tredjepartsdistributionskanaler til individuelle reservationer.

BETAL ONLINE NU ELLER BETAL SENERE PÅ EJENDOMMEN

Med visse ejendomme kan du blive præsenteret for muligheden for at betale online med det samme eller betale senere på selve ejendommen. Hvis du vælger muligheden for at betale online med det samme, vil du straks blive opkrævet beløbet i den valuta, du vælger. Hvis du vælger at betale senere på selve ejendommen, vil ejendommen debitere dig i den lokale valuta for den relevante ejendom på tidspunktet for dit ophold. Skattesatser og valutakurser kan ændre sig i tiden mellem reservation og ophold. Du skal angive oplysningerne om dit betalingskort, og leverandøren eller Lexyl vil ofte skulle bekræfte: (i) betalingskortets gyldighed (gennem et gebyr på en nominel værdi, der enten refunderes inden for et par dage eller trækkes fra den endelige betaling til leverandøren) og (ii) tilgængeligheden af midler på betalingskortet (bekræftes af den bank, der udsteder dit kreditkort). Lexyl forbeholder sig retten til at annullere din reservation, hvis fuld betaling ikke modtages rettidigt.

Mange bank- og kreditkortselskaber opkræver et transaktionsgebyr fra deres kontohavere, når kortudstederen og forretningens placering (som defineret af kortmærket (f.eks. Visa, MasterCard, American Express) er i forskellige lande. Valutakursen, hvis relevant, og ethvert transaktionsgebyr bestemmes udelukkende af banken eller et andet bureau, der behandler transaktionen. Disse gebyrer kan pålægges af kortudstederen som et gebyr på kortholders konto. Dette betyder, at beløbet på dit kredit- eller betalingskortudtog kan være et andet tal end det tal, der er vist på faktureringsoversigtssiden for en reservation, der er reserveret på denne hjemmeside. Hvis du har spørgsmål om disse gebyrer eller en hvilken som helst valutakurs, der er anvendt på din reservation, bedes du kontakte din bank.

PRISER

Prisen for rejseydelserne vil være som angivet på hjemmesiden fra tid til anden, undtagen i tilfælde af åbenlyse fejl. Priserne kan ændres til enhver tid, men ændringer vil ikke påvirke reservationer, der allerede er accepteret. På trods af Lexyls bedste indsats kan nogle af de rejsetjenester, der er anført på hjemmesiden, være forkert prissat. LEXYL FORBEHOLDER SIG UDTRYKKELIGT RETTEN TIL AT RETTE ENHVER PRISFEJL PÅ VORES HJEMMESIDE OG/ELLER PÅ AFVENTENDE RESERVATIONER, DER ER FORETAGET UNDER EN FORKERT PRIS. I SÅDANNE TILFÆLDE, HVIS DEN ER TILGÆNGELIG, TILBYDER VI DIG MULIGHEDEN FOR AT BEHOLDE DIN AFVENTENDE RESERVATION TIL DEN KORREKTE PRIS, ELLER VI ANNULLERER DIN RESERVATION UDEN STRAF. Lexyl er ikke forpligtet til at levere rejseydelser til dig til en forkert (lavere) pris, selv efter at du har modtaget bekræftelse på din reservation

Du anerkender, at Lexyl forudforhandler visse værelsespriser med ejendomsleverandører for at lette reservationen af reservationer. Du anerkender også, at Lexyl leverer tjenester til dig for at lette en sådan reservation af reservationer mod et vederlag ("faciliteringsgebyret"). Værelsesprisen, der vises på webstedet, er en kombination af den forudforhandlede værelsespris for værelser, der er reserveret på dine vegne af Lexyl, og det faciliteringsgebyr, som Lexyl beholder for deres tjenester. Du giver Lexyl tilladelse til at reservere reservationer for den samlede reservationspris, som inkluderer værelsesprisen, der vises på webstedet, plus skatteinddrivelsesgebyrer, servicegebyrer og, hvor det er relevant, skatter på Lexyl-tjenesterne. Du accepterer, at dit kreditkort vil blive opkrævet af Lexyl for den samlede reservationspris. Når du indsender din reservationsanmodning, giver du Lexyl tilladelse til at facilitere ejendomsreservationer på dine vegne, herunder at lave betalingsaftaler med ejendomsleverandører.

Annulleringer og/eller refusioner

Du accepterer at være bundet af annulleringsbetingelserne pålagt af hver reservation. Hvis sådanne annullerede reservationer er ikke-refunderbare reservationer, vil Lexyl honorere din anmodning om refusion, men forbeholder sig retten til at opkræve dig et transaktionsgebyr på 3 % for de annullerede reservationer. Derudover kan Lexyl com verificere (dvs. forhåndsgodkende) dit kreditkort. Hvis du har udført svigagtig aktivitet, forbeholder Lexyl sig retten til at tage alle nødvendige juridiske skridt, og du kan blive ansvarlig for økonomiske tab for Lexyl, herunder sagsomkostninger og skader. For at bestride annullering af en reservation eller indefrysning eller lukning af en konto, bedes du kontakte kundeservice.